Google Translate

Contoh Pidato Bahasa Bali
            Sadurunge titiang nglanturang daging swadarmaning para yowana ring pengajah tri hita karana  sajeroning ngerahajegan  jagat  Bali. lugrayang dumun titiang nunas panugran Ida Sang Hyang Widhi Wasa, melarapan antuk ngaturan pangastunkara pangan jali umat :
OM SWASTYASTU

v  Titiang ngaturang suksemaning manah majeng ring pengenter acara antuk galah sane kapice ring  titiang .
v  Manggala lan angga nayaka panureksa pacentok mapidarta mabasa Bali sane taler wangiang titiang.
v  Ida dane sareng sami sane sampun ledang ngerauhin ring genahe puniki sane taler wangiang titiang .

Ida dane sareng sami , mawit saking sampun kawedarang pacang kawentenan pacentok pidarta maabasa Bali. Sampun rumaksa nudut parimanah titiang pacing ngawiletan acara inucap, yadiastun titiang nenten ja anter mabasa Bali. Dwaning rumaksa minakadi wong Bali, wantah patut pisan mikukuhin keajegan budaya druwene pamekas basa lan sastra Baline, sane sampun ketami saking riin olih para leluhure. Kawentenan sekadi puniki kaanggen geguat antuk para yowana pacang  nincapang pangeweruh sajeroning ngerahajegan utawi nglanturan kahuripan .

            Lianan ring punika, iraga sareng sami patut ngemban, miara kabecikan utawi keasrian jagat Baline, madasar antuk ngajegan pengajah “ TRI HITA KARANA”.
TRI   teges ipun   tiga,  HITA  teges  ipun  adung utawi  “selaras”, harmonis KARANA teges ipun krana ( penyebab ). Dadosnyane “TRI HITA KARANA” tetiga sane ngranayang iraga adung utawi selaras harmonis sajeroning kahuripan. Adung punika kakawitan ring kaluarga, masyarakat, miwah paiketan imanusa sareng palemahan utawi lingkungan.Yening imanusa utawi iraga sareng sami teleb ngaturan sembah, ngaturan Yadnya, mecikan pelinggih punika pinaka cihna sampun urati sajeroning pangeweruh PARHYANGAN. Yening imanusa utawi iraga sareng sami sajeroning kahuripan nganutin pangajah tatwamasi, saling singgih utawi saling hormat - menghormati pantaraning kahuripan dados manusa, punika pinaka swatejan saking PAWONGAN.Sapasira ugi sane presida nyarengin miara palemahan, nenten ngawag – ngawag ngutang luu, nenten ngawag – ngawag ngebah taru punika pastika manut sasananing widang PALEMAHAN.

            Ida dane sareng sami, TRI HITA KARANA pinaka dasar wewangunan lan kelestarian jagat Bali.Mawinan kautaman TRI HITA KARANA punika, nenten ja dados icalan ring swadarman imanusa utawi iraga sareng sami, yening sampun punika, janten sampun  pacang sida Ajeg  jagate pamekas jagat Baline puniki.

            Maka sami punika sesuluh ring ajeng pinaka sarana pengajah TRI HITA KARANA sane patut incepang sareng sami, pamekas oleh para yowana sawitran titiang sane pacang nampi lan ngelanturan mikukuhin ngelestariang keajegan jagate, pamekasnyane jagat Bali puniki.

Lihat Juga :

Tidak ada komentar:

Baca Juga Artikel Yang Lainnya:

·